CREPERAS

CREPERAS 00

CREPERAS

CREPERAS

00

1 Wafflera electrica / una plancha base cuadrada FYA-1 2 Wafflera a gas / una plancha base cuadrada FYA-1.R 3 Wafflera electrica / una plancha base redonda FY-410 4 Wafflera electrica / una plancha base redonda FY-420 5 Wafflera electrica / una plancha base redonda FY-420.R 6 Wafflera electrica / doble plancha...

Subscribe!